Silikony do elektroniki

 

Zalewy i żele silikonowe


Zalewy silikonowe są coraz częściej wykorzystywane do hermetyzacji i zabezpieczania elektroniki. Silikony do elektroniki oferują najwyższą odporność termiczną i chemiczną. Większość silikonów utwardza się w temperaturze pokojowej (2K-RTV) jednak dostępne są także silikony utwardzane termicznie (LSR, HCR, HTV).


Wśród silikonów RTV najczęściej spotykane są silikony kondensacyjne oraz addycyjne. Każda z grup ma swoje cechy predestynujące lub dyskwalifikujące określone zastosowania.Silikony kondensacyjne. Znane od dawna, ekonomiczne i powszechne w użyciu. Wygodne ze względu na małą wrażliwość na przestrzeganie dokładnej proporcji mieszania. Utwardzanie następuje niezależnie od zalewanych komponentów (niewrażliwe na "trucizny katalizatora"). Poza zaletami silikony te mają swoje ograniczenia. Podstawowym jest fakt, że podczas utwardzania wydzielają się produkty uboczne, więc nie można po zalaniu komponentu zamknąć szczelnie obudowy (musi być wentylacja). W przypadku szczelnego zamknięcia, po podgrzaniu może nastąpić odwrócenie reakcji i powrót silikonu w stan płynny. Silikony kondensacyjne posiadają także stosunkowo duży skurcz. Dodatkowym ograniczeniem jest stosowanie katalizatorów cynowych, które znajdują się na liście substancji niebezpiecznych i są zalecane do wycofania z obrotu (REACH). Mimo to stosowanie ich jest dość popularne.


 

Silikony addycyjne. Utwardzają się 100% bez produktów ubocznych. Coraz bardziej popularne mimo wyższej ceny (katalizatory platynowe). Tego rodzaju zalewy elektroizolacyjne zostaną szerzej omówione poniżej.Specjalną grupę silikonów addycyjnych stanowią żele silikonowe. W przypadku zalewania bardzo wrażliwych komponentów, lub jeśli wodoszczelność jest podstawowym kryterium a właściwości mechaniczne bez znaczenia to zastosowanie samoleczących żelów jest rozwiązaniem optymalnym. Silikony dostarczane są w postaci 2 płynnych komponentów a po zmieszaniu i utwardzeniu tworzą ciało stałe o konsystencji galarety lub budyniu. Pozwala to na bardzo dobrą penetrację.Zalewy silikonowe


Zalewy silikonowe Dow Corning  dostarczane są jako dwuskładnikowe ciekłe zestawy do zalewania składające się z:
Kiedy dwa ciekłe komponenty zostaną dokładnie wymieszane, zalewa utwardza się do elastycznego elastomeru, który nadaje się do ochrony elektrycznych/ elektronicznych aplikacji. Silikony Dow Corning utwardzają się bez reakcji egzotermicznej niezależnie od grubości pokrycia czy stopnia zamknięcia. Wybrane materiały zostały sklasyfikowane przez niezależne laboratoria i posiadają specyfikacje wojskową. Standardowe silikonowe zalewy wymagają specjalnego przygotowania powierzchni za pomocą promotorów adhezji (primerów), podczas gdy silikony bez primerów wymagają jedynie dobrego oczyszczenia powierzchni.


W produkcji urządzeń elektronicznych, bardzo często pożądane jest uratowanie lub odzyskanie uszkodzonych lub wadliwych elementów. W większości zalew nie silikonowych (epoksydy, poliuretany, akryle, itp.), usunięcie zalewy jest  trudne lub wręcz niemożliwe bez nadmiernego uszkodzenia obwodów wewnętrznych. Zalewy silikonowe Dow Corning mogą być usuwane z łatwością, a wszelkie naprawione lub zmienione elementy mogą być powtórnie zalane przez tą samą zalewę. Aby usunąć elastomery silikonowe, wystarczy przyciąć ostrym ostrzem lub nożem i usunąć niechciany materiał z powierzchni do naprawy. Przekrojone elastomery najlepiej usunąć z podłoża mechanicznie po przez takie działania jak: zdrapanie lub tarcie, które może być wspomagana przez stosowanie OS Fluids. Przed zastosowaniem dodatkowych zalew do naprawy urządzenia, należy odsłoniętą powierzchnię zetrzeć papierem ściernym i spłukać odpowiednim rozpuszczalnikiem. Zabieg ten zwiększy przyczepność i pozwoli naprawianemu materiałowi stać się integralną częścią istniejącej już macierzy.


Informacje o produktach:


Tabela 1

W ofercie firmy Dow Corning znajduje się wiele innych zalew silikonowych sprowadzanych na życzenie klienta, oraz dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Zapytaj o dostępność innych zalew.


Typowe właściwości zalew:


Tabela 2Żele silikonowe


Żele są bardzo miękkimi materiałami i utwardzają się do formy amortyzujących, samo leczących, sprężystych materiałów żelowych. Utwardzone żele zachowują wiele właściwości płynów, zapewniając jednocześnie zachowanie wymiarów elastomeru.


Dow Corning oferuje linię standardowych żeli, żeli do zastosowań w niskich temperaturach, twardych żeli gdzie wymagana jest chemiczna adhezja i zachowanie wymiarów, żeli specjalnych dla aplikacji wymagających utwardzania ultrafioletem, czy odporności na rozpuszczalniki i paliwa.


Ponadto Dow Corning oferuje żele niestandardowe, które mogą być szybko dostosowane do potrzeb konkretnego zastosowania. Można modyfikować właściwości takie jak: kolor, lepkość, twardość i szybkość utwardzania.
Z pośród szerokiej gamy oferowanych żeli silikonowych wybraliśmy dla Państwa po jednym z każdej grupy, w celu pokazania ich podstawowych właściwości:


Tabela 3


Typowe właściwości:


Tabela 4