Materiały termoprzewodzące

 

Materiały termoprzewodzące


Specjalną grupę produktów stanowią silikony termoprzewodzące tzw. thermal management. Dzięki wysokiemu przewodnictwu cieplnemu pozwalają na rozpraszanie ciepła wydzielanego przez podzespoły lub poprawiają jego odprowadzanie do radiatorów. Z powodu miniaturyzacji elektroniki, coraz częściej spotykamy się z punktami gorąca, grożącymi uszkodzeniem elementu. Ciepło należy więc skutecznie odebrać lub rozproszyć na większej powierzchni dla obniżenia temperatury. W niektórych przypadkach możliwa jest nawet rezygnacja z wentylatorów i obniżenie kosztów całego układu. Dobry transfer ciepła jest zależny od dobrego połączenia urządzenia i media odbierającego ciepła (silikonu).


Silikony posiadają niskie napięcie powierzchniowe, co pozwala im dobrze nawilżyć większość powierzchni, a w rezultacie obniżyć kontakt oporności termicznej pomiędzy podłożem i materiałem. Materiały termoprzewodzące zwiększają także skuteczność działania radiatorów w skrajnych przypadkach nawet ponad 50%. Silikony termoprzewodzące stosuje się także jako kleje do mocowania radiatorów upraszczając montaż.


Materiały termoprzewodzące można podzielić na kilka grup:

  • jednokomponentowe kleje termoprzewodzące - o różnej twardości utwardzane wilgocią lub za pomocą temperatury
  • zalewy dwukomponentowe termoprzewodzące
  • pasty termoprzewodzące - nieschnące, umożliwiające późniejszy demontaż. Stosowane głównie do poprawienia kontaktu element-radiator