Lutowia

W naszej ofercie znajdą Państwo odpowiednie lutowie do każdej aplikacji.

Pręty do lutowania i druty do lutowania są wykorzystywane w różnych stopach, jako bazy i napełniacze lutownicze do lutowania na fali i selektywnego, przy niemal każdej produkcji elektroniki. Spoiwa STANNOL dla płytek drukowanych są produkowane tylko z metali pierwotnych. W tym celu używana jest cyna o czystości co najmniej 99,9%.
 

Dla zastosowań ołowiowych i bezołowiowych, STANNOL produkuje wiele różnych spoiw o wysokiej czystości znajdujących zastosowanie przy produkcji elektroniki. Są to spoiwa wytwarzane z normami międzynarodowymi lub z uwzględnieniem szczególnych cech, takich jak zminimalizowanie żużlu i zminimalizowanie ługowania miedzi. Ciągły rozwój lutów jest najwyższym priorytetem postawionym przez firmę Stannol. Chcielibyśmy przedstawić niektóre z tych zoptymalizowanych stopów na tej stronie, a także najważniejsze lutowia do stosowania w produkcji elektronicznej. 
ECOLOY  bezołowiowy lut wprowadzony przez Stannol


Luty bezołowiowe, oparte na czystej cynie z dodatkiem srebra i / lub miedzi, nadają się do wszystkich zastosowań bezołowiowych w produkcji elektroniki. Do wytwarzania elementów elektronicznych, stopy ECOLOY


TSC
(T - cyna, S - srebro, C- miedź), są niezawodną opcją bezołowiową. Stopy TSC są dostępne w różnych składach i różnią się stosunkiem cyna - srebro - miedź. Eutektyczny stop TSC o składzie Sn95,5Ag3,8Cu0,7 powinien zwrócić Państwa szczególną uwagę ze względu na swoją niską temperaturę topnienia 2170 C i doskonałe właściwości zwilżania.Stop TSC305 (Sn96,5Ag3,0Cu0,5) z niższą zawartością srebra, co powoduje dłuższy okres użytkowania z uwagi na niski procent miedzi, jest również bardzo popularną alternatywą.Jeszcze bardziej korzystnym jest stop TSC307, który zawiera 99% - cyna do lutowania i tylko 0,3% srebro i 0,7% miedź. W tym przypadku, aż do 90% kosztów srebra mogą być zaoszczędzone, ponieważ właściwości są w zasadzie takie same w procesie lutowania.


Stop TC (Sn99Cu1 odpowiednio Sn99,3Cu0,7) jest lutem bezołowiowym, który może z łatwością zastąpić eutektyczne lub prawie eutektyczne stopy cynowo-ołowiowe. Główną zaletą lutu jest to, że nie zawiera on srebra, co prowadzi do dużych oszczędności podczas procesu produkcyjnego. Drugą niemniej ważną cechą jest fakt, iż posiada on określony punkt topnienia (2270 C), oraz dobre właściwości zwilżające.

 

 

FLOWTIN - opracowany przez Stannol


Na obszarach produkcyjnych, gdzie niska wartość rozpuszczania miedzi i żelaza, odgrywa ważną rolę dla rzetelnego procesu lutowania, zostało opracowane w naszym laboratorium lutowie mikrostopowe. W związku z dodatkiem małej ilości domieszek metalu, spoiwa mają znacznie mniejszą rozpuszczalność miedzi i żelaza. Spoiwa FLOWTIN wprowadzone przez firmę Stannol zostały opatentowane.

Stopy lutownicze wykazują drobniejszą strukturę ziarnistą, która prowadzi do zoptymalizowanej błyszczącej powierzchni połączenia lutowniczego. Jest to dodatkowa zaleta w porównaniu do standardowych bezołowiowych stopów lutowniczych.Udoskonalony FLOWTIN UPGRADE

Przejście z tradycyjnych stopów lutowniczych do mikrostopowych lutowi, stosowanych w procesie na fali było raczej kosztownym i czasochłonnym procesem w przeszłości. Udoskonalony stop FLOWTIN Upgrade został opracowany, aby umożliwić szybką i tanią zamianę standardowych bezołowiowych lutów do mikrostopowych lutowi FLOWTIN dla wszystkich użytkowników maszyn do lutowania na fali i selektywnego. To pozwala wszystkim operatorom maszyn do lutowania skorzystać z korzyści płynących z mikrostopowych lutowi FLOWTIN, bez konieczności kompletnej wymiany wanny lutowniczej. Zalety mikrostopów mogą być również zauważone w dostarczanych przez Nas drutów do lutowania. Więcej informacji można znaleźć w Naszej zakładce - "Druty lutownicze".Zaawansowany stop FLOWTIN+

FLOWTIN+ jest lutowiem z dodatkiem elementów mikrostopowych. Łączy w sobie zalety FLOWTIN (niskie ługowanie miedzi) z właściwościami niskiego powstawania żużla w procesie fali i w procesie selektywnego lutowania w temperaturze 260-270° C. FLOWTIN+ został zoptymalizowany do lutowania w standardowych warunkach atmosferycznych. Utlenianie cyny znacznie zmniejszono, co oznacza bardzo duże zmniejszenie tworzenia się żużla. Powoduje to mniej konserwacji i możliwie najniższych kosztów eksploatacyjnych.STRATOLOY, STANNOLOY, WSL3

Lutowia STRATOLOY I STANNOLOY zawierające wysokiej czystości ołów produkowane są z pierwszego topienia, i tylko z czystych metali. Limity dopuszczalnych zanieczyszczeń są znacznie poniżej wartości maksymalnych określonych w normie ISO EN 9453:2006. Wysoka czystość zmniejsza szybkość utleniania i prowadzi do zmniejszenia ilości odpadów, w porównaniu do standardowych lutowni. Dodatkowo, te spoiwa są rafinowane, aby usunąć niemetaliczne zanieczyszczenia. Spoiwa te nadają się zarówno do lutowania selektywnego jak i na fali.

Lutowie WSL3 zawiera dodatki dezoksydacyjne. Pozwala to na wykorzystanie lutowia w wyższych temperaturach, jak również stosowania w lutowaniu statycznym w maszynach do lutowania i lutowaniu na fali.POKA YOKE

Japońskie określenie Poka Yoke oznacza "Unikanie niefortunnych błędów". Kiedy lutowie zawierające ołów dodaje się do dużej wanny używanej w procesie bezołowiowego lutowania przez pomyłkę, może to powodować ogromne straty spowodowane przestojami produkcyjnymi, jak i ponownym napełnieniem wanny nieskażonym materiałem. Aby uniknąć tego typu błędów, nowe charakterystyczne formy prętów lutowniczych dostępne są w Naszej sprzedaży.


KLIKNIJ, aby pobrać tabelę: skład lutowi [PDF]Druty do lutowania


W naszej ofercie znajdą Państwo odpowiednie druty do lutowania odpowiednie do każdej aplikacji.

W przemyśle elektronicznym, druty do lutowania służą do łączenia elementów ze sobą za pomocą przewodzenia elektrycznego. Jednakże druty można także stosować do wytwarzania mechanicznego złącza lutowanego na wielu różnych miękkich powierzchniach lutowania. Z powodu wielu różnych zastosowaniach i wielu dziedzinach zastosowania, zapewniamy Państwu szeroki zakres różnych drutów do lutowania.

W dzisiejszych czasach rozróżniamy druty lutownicze: rdzeniowe (z dodatkiem topnika wewnątrz) i stałe. Topnik jest niezbędny podczas procesu lutowania, ponieważ usuwa tlenki i inne zanieczyszczenia, oraz gwarantuje niezawodne połączenie. Druty rdzeniowe zawierają odpowiednią ilość topnika wewnątrz. Firma Stannol stosuję różnorodne topniki w zależności od zadania lutowania. Wybór odpowiedniego stopu lutowia odgrywa nie mniej ważną rolę dla końcowego połączenia lutowanego. Poniżej chcielibyśmy, przedstawić Państwu różne rodzaje topników, które mogą być używane wewnątrz drutów w różnych aplikacjach i zastosowaniach.


Druty do lutowania z topnikami zawierającymi halogenki

Istnieją dwie grupy topników o różnym poziomie aktywacji do wyboru: zawierające halogenki i wolne od halogenków. Topniki o wysokiej aktywności posiadają halogenki. Firma Stannol zapewnia pięć rodzajów drutów do lutowania z topnikami zawierającymi halogenki, które mogą być stosowane w przemyśle elektronicznym jako produkty nie wymagające czyszczenia.

Topnik HS10 jest rodzajem topnika opartym na kalafonii, która okazuje się być niezastąpiona od dziesięcioleci. Z tego rodzaju topnikiem możliwe do uzyskania są krótkie czasy zwilżania powierzchni. Topnik odpowiedni jest do lutowania ręcznego, jak i robotów z szybkimi cyklami produkcyjnymi.

Jeśli wymagane są czyste pozostałości po lutowaniu, powinno się wybrać sprawdzoną serię Kristall. Topniki te zostały opracowane, aby pozostawić przejrzyste pozostałości na płytce. Topnik Kristall 511 ma nieco większą aktywację HS10 i powinien być wzięty pod uwagę, gdy pozostałości po procesie lutowania mają być niewidoczne.

Topnik Kristall 505 różni się od Kristall 511 niższą aktywacją. Wymaga to lepszej powierzchni przygotowanej pod lutowanie; jednak pozostałości na płytce drukowanej osiągają nieco wyższe bezpieczeństwo elektryczne.

Topnik Kristall 515 jest używany, jeśli wymagana jest wyższa energia cieplna w procesie lutowania. Dobre wyniki lutowania uzyskuje się ze względu na wysoką aktywność obok bardzo niskich właściwości rozpryskiwania się topnika.

Topnik typu 2630 posiada najwyższą aktywność pośród topników nie wymagających czyszczenia. Używany jest na powierzchniach trudno lutowalnych, jak i dużych obszarach lutowania, które mogą wymagać dostarczenia większej mocy cieplnej do połączenia lutowego.Stałe druty do lutowania
 

Oprócz drutów rdzeniowych firma Stannol oferuje wiele rodzajów drutów stałych. Między innymi, druty te są wykorzystywane, na przykład do napełniania wanień do lutowania selektywnego. Większość stopów dostępnych jest jako stałe druty do lutowania. Dwa stopy NSL zasługują na szczególną uwagę. Posiadają one bardzo niską temperaturę topnienia i są używane do zastosowań specjalnych. NSL oznacza bezołowiowy stop z dodatkiem bizmutu.


Bezhalogenkowe druty do lutowania

Druty z topnikami bezhalogenkowymi używane są, gdy niedozwolone jest stosowanie w obszarze produkcyjnym produktów zawierających halogenki, oraz gdy wymagane jest wyższe bezpieczeństwo elektryczne pozostałości po procesie lutowania. W porównaniu do drutów z halogenkami, druty te zapewniają niższy poziom aktywacji i wymagają dobrych powierzchni lutowniczych.

Drut Kristall 400 jest wersją bezhalogenkową dostępna z serii Kristall. Charakterystyczna dla tych topników są przejrzyste pozostałości i dobra aktywacja, z którymi można osiągnąć doskonałe wyniki lutowania.

W przypadku gdy proces lutowania jest bardziej wymagający termicznie, można wziąć pod uwagę drut z serii KS100. Kolejną korzyścią KS100 jest wytwarzanie niskich oparów lutowania; ilość rozprysków topnika jest również silnie zredukowana.

Drut z zawartością topnika HF32 łączy w sobie wysoką aktywację z dobrymi właściwościami zwilżania i niskimi pozostałościami na powierzchni płytki. Może być używana w procesie lutowania ręcznego, jak i automatycznego.

Drut do lutowania z topnikiem X39B zawiera zrównoważony udział żywic i aktywatorów, które gwarantują minimalne pozostałości i niezawodność bez późniejszego czyszczenia. X39Bprzeznaczony jest głównie do napraw lutowniczych.

Topnik HF34 jest najbardziej aktywnym z pośród bezhalogenkowych drutów firmy Stannol. Jego działanie opiera się na kwasach organicznych. Wymagana jest tylko stosunkowo niewielka ilość zawartości topnika w drucie w celu osiągnięcia dobrego złącza lutowanego. W rezultacie, jedynie bardzo niewielka ilość pozostałości utrzymuje się na płytce drukowanej. Jednakże, ze względu na szczególny skład, należy sprawdzić, czy pozostałości są lub czy muszą być czyszczone.


Druty do lutowania specjalnego przeznaczenia

Oprócz drutów powszechnie stosowanych podczas lutowania elektroniki, firma STANNOL zapewnia również druty ze specjalnymi topnikami, które zostały opracowane dla trudno zwilżalnych powierzchni. Wszystkie pozostałości są rozpuszczalne w wodzie, które sprawia, że czyszczenie jest łatwe.

Drut z topnikiem S321 szczególnie nadaje się do lutowania metalu i arkuszy blachy. Cynowane powierzchnie jak również powierzchnie z mosiądzu lub żelaza, mogą być również przetwarzane za pomocą tego drutu.

Korzystanie z drutu do lutowania z topnikiem ALU-SOL, na słabo lutowalnym aluminium i niektórych stopach aluminium może być osiągnięte za pomocą miękkiego lutu. Jest to możliwe ze względu na jego bardzo szczególne, wysoko reaktywne składniki.

Dobre wyniki lutownicze na stali nierdzewnej mogą być osiągnięte za pomocą drutu z topnikiem ARAX.


KLIKNIJ, aby pobrać tabelę dostępnych drutów do lutowania [PDF]